Skip to content

Inleiding

Personal Programmer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is Personal Programmer?

Personal Programmer is de besloten vennootschap Personal Programmer, kantoorhoudende te (3454 PV) Utrecht aan Rijnzathe 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62374885.

Personal Programmer is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Personal Programmer de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Personal Programmer jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Personal Programmer persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Personal Programmer voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Personal Programmer worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Financiële administratie

Gegevens:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:
Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

[vc_separator css=”.vc_custom_1527338500064{padding-top: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;}”]

Doeleinde:
Facturatie

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
CRM

Gegevens:
Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Commercieel belang

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

[vc_separator css=”.vc_custom_1527338500064{padding-top: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;}”]

Marketing

Doeleinde:
Nieuwsbrief

Gegevens:
Naam, E-mailadres

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Commercieel belang

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:
Website analytics

Gegevens:
Surfgedrag, Locatie

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Commercieel belang

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Personal Programmer heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Personal Programmer over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Personal Programmer. Je kunt verzoeken dat Personal Programmer je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Personal Programmer te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Personal Programmer of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Personal Programmer te verkrijgen. Personal Programmer zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Personal Programmer je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Personal Programmer
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Personal Programmer zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Personal Programmer een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Personal Programmer je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Personal Programmer verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Personal Programmer gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Personal Programmer gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Personal Programmer aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Personal Programmer ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Personal Programmer worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Personal Programmer worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Personal Programmer je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Personal Programmer jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top