Skip to content
kosten besparen met nearshoring

Kosten besparen met nearshoring

Nearshoring wordt vaak in één zin genoemd met kosten besparen. Maar wanneer bespaar je nu daadwerkelijk met nearshoring? Dit hangt geheel af van de manier waarop je nearshoring inzet. Het verschil zit hem in korte of lange termijn nearshoren.

Kosten besparen met nearshoring

Hoe ga je nearshoring inzetten voor jouw organisatie? Ga je nearshoring inzetten voor de korte termijn, ook wel ‘een project over de schutting gooien’ genoemd? Of ga je nearshoring inzetten als lange termijn strategie voor de groei van jouw bedrijf?

Korte termijn: project over de schutting gooien

Je kent de verhalen wel: ‘We wilden de app over de grens laten ontwikkelen, maar kregen niks bruikbaars terug.‘ of ‘we werken samen met twee nearshore developers en vanmorgen zat er ineens iemand anders.‘. Het zijn klassieke voorbeelden waarom nearshoring op de korte termijn niet interessant is en je uiteindelijk meer gaat kosten in plaats van besparen.

Voorbeeld 1 toont het uitbesteden van een project aan een organisatie die geen ervaring heeft met jouw product. Er wordt een app ontwikkelt door mensen die geen dedicatie of integratie hebben met jouw organisatie. Wanneer je dan probeert samen iets te ontwikkelen is de communicatie lastig want men is niet ingewerkt op jouw platform of product. Dit zorgt voor veel extra uren wat resulteert in hogere kosten. Tevens is er geen passie voor jouw product gezien de ontwikkelaars geen identiteit hebben binnen jouw bedrijf.

Voorbeeld 2 toont hoe onvoorspelbaar korte termijn nearshoring kan zijn. De programmeurs werken niet voor jou maar voor de nearshore organisatie. Gezien je een uurtarief betaald wordt je in het duister gelaten wat betreft hun financiële tevredenheid en tevens ben je niet op de hoogte van hun persoonlijke ontwikkeldoelen. Iemand kan ergens anders een leuker project krijgen of beter verdienen en hop weg zijn ze. Dit zorgt ervoor dat iemand anders aanschuift en opnieuw jouw platform moet leren kennen en de huidige status van het project. Reken maar uit hoeveel uur er dan weer bijkomt.

Beide voorbeelden tonen aan dat kosten besparen met nearshoring door middel van een laag uurtarief zeker geen garantie is. Gooi een project over de schutting kan net zo goed gooi je geld over de schutting genoemd worden.

Lange termijn: investeren in een nearshore team voor de groei van jouw organisatie

Kosten besparen met nearshoring is realistischer als je op lange termijn gaat samenwerken met programmeurs in het buitenland. Stel je voor je start een afdeling van jouw organisatie in een Oost-Europees land. Daar neem je samen met een geschikte partij programmeurs aan die jaren lang dedicated voor jou werken. Dan praat je over lage salarissen en een fee voor de organisatie die je ondersteund in het specifieke land. Maandelijks veel interessantere kosten dan per project uren te moeten aftikken en geen controle op de kwaliteit van de werkzaamheden.

Jouw eigen afdeling in het buitenland

Wanneer je zelf de programmeurs selecteert en zo nu en dan een week bij jou op kantoor in Nederland laat werken zorg je voor een verbintenis tussen jouw bedrijf en de programmeur. Je weet wat ze verdienen en je weet wat hun doelen zijn. Wat willen zij bereiken op professioneel gebied? Ze werken al lange tijd aan jouw product of platform en kennen het door en door. Je weet of hun geschatte uren voor de werkzaamheden kloppen gezien het verleden dat je met ze hebt binnen de samenwerking.

Kosten besparen met nearshoring

Kosten besparen met nearshoring is realistisch wanneer je nearshoring inzet voor een lange termijn strategie. Het verhelpt tevens het probleem van de tekorten in de IT arbeidsmarkt in Nederland. Dit is misschien nog wel de belangrijkste reden om te gaan nearshoren!

Wil je meer weten over nearshoring mogelijkheden voor jouw organisatie, neem dan contact met ons op.

Kevin is de persoonlijke nearshoring consultant en mede eigenaar van Personal Programmer, met meer dan 10 jaar ervaring in Nearshoring. Wat werkt wel en wat niet? Waar moet je op letten? Hij schrijft erover in het Nearshoring-blog.

Back To Top